EXTRAS

 • £2.40

  35B Prawn Crackers

 • £2.50

  35C Fries

 • £2.00

  35D Jassmine Rice

 • £2.00

  35E Noodles

 • £1.80

  35F Fried Egg

RICE

 • £13.20

  30D Curry KING PRAWNS

 • £13.50

  31C PEANUT SAUCE SALMON

 • £11.90

  0

🥢STARTER

 • £6.50

  1A Summer Rolls Tofu

  Gỏi Cuốn Đậu

 • £6.50

  1B Summer Rolls Ck

  Gỏi Cuốn Gà

 • £6.50

  1C Summer Rolls Pork

  Gỏi Cuốn Thịt Lợn

 • £6.90

  1D Summer Rolls Prs

  Gỏi Cuốn Tôm

 • £6.90

  2A Sp Rolls Tofu

  Nem Rán Chay

 • £7.20

  2B Sp Rolls Pork

  Nem Rán Thịt

 • £6.20

  3 Sate Chicken

  Mực Chiên Giòn

 • £6.20

  4 Chicken Wing

  Tôm Chiên Cốm

 • £6.20

  5A Fried Dumplings Tofu

  Gà Nướng Sa Tế

 • £6.20

  6 Betel Roll

  Vằn Thắn Chiên Đậu 

 • £7.90

  7A Pancake Pork Prawn

  Vằn Thắn Chiên Thịt

 • £7.90

  7B Pancake Chicken Prawn

  Chả Lá Lốt

 • £4.50

  10A Baobun Grilled Chicken

  Thịt quay giòn bì

 • £4.50

  10B BaoBun Fried Chicken

  Baobun gà nướng

 • £5.20

  10C BaoBun Roast Duck

  Baobun gà chiên

 • £5.20

  14A Salmon Soups

  Súp Cá Hồi

 • £4.90

  14B Dumplings Soup

  Súp Vằn Thằn

 • £6.50

  5B Fried Dumplings Pork

  Deep fried chicken wings served with handmade sauce

 • £7.50

  7C Pancake Tofu Mushroom

  Bánh xèo Sài Gòn Bò và Tôm

 • £6.50

  8 Salt Pepper Pork Chop

  Bánh xèo Sài Gòn Gà và Tôm

 • £7.90

  9 Salt Chilli Pork Ribs

  Bánh xèo Sài Gòn Đậu phụ và Nấm

 • £4.80

  10D Baobun Crispy Pork

  Baobun xá xíu

 • £4.80

  10E Baobun Tofu Mushroom

  Baobun heo quay

 • £8.20

  11 Fried Squid

  Baobun đậu nấm

 • £6.50

  12 Fried Green Rices King Prawn

 • £8.20

  13 Grilled Scallops

🥡NOODLE SOUP

 • £11.90

  15A Tofu Mushroom Ph

  Phở Chín

 • £11.90

  15B Welldone Beef Ph

  Phở Tái

 • £11.90

  15C Medium Rare Beef Ph

  Phở Tái lăn

 • £12.20

  15D Fried Beef With Garlic Ph

  Phở Tái Nạm

 • £12.50

  15E Medium Rare Well Done Beef

  Phở đặc biệt

 • £11.90

  15F Chicken Pho Ph G

  Phở Gà

 • £12.50

  15G King Prawn Pho Ph T m

  Phở Tôm

 • £13.50

  15I Combo Mixed Ph

  Phở Combo

 • £12.00

  16A Hot Spicy Tofu Mushroom

  Bún Huế Gà

 • £12.00

  16B Hot Spicy Chicken

  Bún Huế Bò

 • £12.90

  14D. Bun Hue Special

  Bún Huế Đặc Biệt

 • £12.90

  15H House Special Beef Ph

  Phở Chay

 • £13.50

  16E Hot Spicy Special

  Bún Bò Huế Chay

 • £12.50

  16D Hot Spicy King Prawns

  Bún Huế Đặc Biệt

 • £11.90

  17A Curry Noodles Tofu mushroom

  Curry Phở Gà

 • £11.90

  17B Curry Noodles Chicken

  Curry Phở Bò

 • £11.90

  17C Curry Noodles Beef

  Curry Phở Tôm

 • £12.20

  17D Curry Noodles King Prawns

  Curry Phở Đậu Nấm

 • £12.90

  16C Hot Spicy Beef Pork

  Bún Huế Tôm

🥡FRESH NOODLES

 • £13.90

  19 Grilled Pork Noodles B n Ch H N i

  Bún Chả Hà Nội

 • £12.50

  20 Grilled Ck Noodles B n G N ng

  Bún Gà Nướng

 • £12.90

  21A BBQ Rolls Pork Noodles B n Nem Th t

  Bún Chả Nem

 • £12.90

  22 Betel Rolls Noodles B n Ch L L t

  Bún Chả Lá Lốt

 • £12.90

  23 Fried Beef Noodles B n B Nam B

  Bún Bò Nam Bộ

 • £11.20

  24A Wok Fried Noodles Tofu Ph X o u

  Phở Xào Đậu Chay

 • £11.50

  24B Wok Fried Noodles Chicken Ph X o G

  Phở Xào Gà

 • £11.50

  24C Wok Fried Noodle Beef Ph X o B

  Phở Xào Bò

 • £11.90

  24D Wok Fried Noodles Prawn Ph X o T m

  Phở Xào Tôm

 • £12.90

  21B Spring Roll Tofu Noodles B n Nem Chay

🍚RICE POTS

 • £12.50

  26D Rice Pots Beef

  Cơm Niêu Bò

 • £12.90

  26E Rice Pots King Prawns

  Cơm Niêu Cá Hồi

 • £13.50

  26F Rice Post Salmon

  Cơm Gà Nướng

 • £12.90

  27 BBQ Chicken Rice

  Cơm Rang Trứng

 • £9.20

  28A Fried Rice Veggies

  Cơm Rang Chay

 • £9.20

  28B Egg Fried Rice

  Cơm Rang Hải Sản

 • £13.50

  31B Peanut Sauce DUCK

  Sốt Lạc Cá Hồi

 • £12.50

  31A PEANUT SAUCE CHICKEN

  Sốt Lạc Vịt Chiên

 • £9.50

  28D Beef Fried Rice

  Cơm Thịt Kho

 • £9.90

  28E SEAFOOD FRIED RICE

  Cơm Thịt Quay Xá Xíu

 • £12.90

  29 COCONUT SAUCE

  Cà Ri Đậu

 • £12.20

  30A Curry TOFU

  Cà Ri Gà

 • £12.50

  30C Curry BEEF

  Cà Ri Tôm

 • £12.90

  30E Curry Fried CHICKEN

  Cà Ri Vịt Chiên

 • £14.20

  30F Curry DUCK

  Cà ri Cá Hồi

 • £9.50

  28C Chicken Fried Rice

  Cơm Rang Bò

 • £14.50

  25 Saigon Hawker Rice C m S n

  Cơm Sườn Sài Gòn

 • £12.20

  26A Rice Pots ToFu

  Cơm Niêu Đậu

 • £12.50

  26B Rice Pots Pork

  Cơm Niệu Thịt Lợn Nướng

 • £12.50

  26C Rice Pots Chicken

  Cơm Niêu Gà

 • £12.50

  30B Curry CHICKEN

  Cà Ri Bò

 • £14.20

  30G CURRY SALMON

  Sốt Lạc Gà Chiên

🥨DESSERT

 • £3.90

  Black Rice - Yogurt

  Sữa Chua Nếp Cẩm

 • £3.90

  Red Been - Yogurt

  Sữa Chua Đậu Đỏ

🥤SOFT DRINKS

 • £2.50

  Coca - Cola

 • £2.50

  Diet Coke

 • £2.50

  Fanta

 • £2.50

  Sprite

 • £2.20

  Still Water

 • £2.20

  Sparkling Water

 • £2.90

  Ginger Ale

 • £2.20

  Apple Juice

 • £2.20

  Passion Juice

 • £2.20

  Pineapple Juice

 • £2.20

  Orange Juice

Vietnamese Coffee

 • £4.20

  Iced Coffee

  Đen đá / Nâu đá

🥤LASSI & FRESH JUICES

 • £4.20

  Mango Lassi

 • £4.20

  Avocado Lassi

 • £4.20

  Apple & Orange

 • £4.20

  Orange & Carrot

 • £4.20

  Orange

EXTRA

EXTRA