STARTER

 • £4.90

  1A. Summer Rolls Tofu

  Gỏi Cuốn Đậu

 • £5.20

  1B. Summer Rolls Chicken

  Gỏi Cuốn Gà

 • £5.20

  1C. Summer Rolls Pork

  Gỏi Cuốn Thịt Lợn

 • £5.50

  1D. Summer Rolls Prawn

  Gỏi Cuốn Tôm

 • £5.50

  2A. Spring Rolls Tofu

  Nem Rán Chay

 • £5.90

  2B. Spring Rolls Thịt

  Nem Rán Thịt

 • £7.50

  3 A. Fried Squid

  Mực Chiên Giòn

 • £5.40

  4 A. Fried Green Rices King Prawn

  Tôm Chiên Cốm

 • £3.90

  5 A. Sate Chicken

  Gà Nướng Sa Tế

 • £4.20

  6A. Fried Dumplings Tofu

  Vằn Thắn Chiên Đậu 

 • £4.50

  6B. Fried Dumplings Pork

  Vằn Thắn Chiên Thịt

 • £4.20

  7 A. Betel Rolls

  Chả Lá Lốt

 • £0.00

  8A. Green Papaya Salad Veggie

   Nộm đu đủ Chay

 • £8.50

  8B. Green Papaya Salad Chicken & Prawn Crackers

  Gỏi Đu Đủ Gà Và Tôm

 • £8.70

  8C. Green Papaya Salad Beef and Prawn Crackers

  Gói Đu Đủ Bò Và Phồng Tôm

 • £7.50

  9A. Blossom Flower Salad

  Nộm Hoa Chuối

 • £8.50

  9B. Blossom Flower Salad Chicken And Prawn

  Nộm Hoa Chuối Gà Và Tôm

 • £8.90

  9C. Blossom Flower Salad Beef And Prawn

  Nộm Hoa Chuối Bò Và Tôm

 • £4.90

  10A. Salmon Soups

  Súp Cá Hồi

 • £4.50

  10B. Asparagus Soups

  Súp Măng Tây

 • £4.50

  10C. Fresh Dumpling Soups

  Súp Vằn Thằn

NOODLE SOUP

 • £8.90

  11A. Sliced Well Done Flanks

  Phở Chín

 • £8.90

  11B. Sliced Medium - Rare Pho Tai

  Phở Tái

 • £9.20

  11C. Medium And Well Done Pho

  Phở Tái Nạm

 • £9.50

  11D. House Special Beef Pho

  Phở Bò Đặc Biệt

 • £8.90

  11E. Chicken Pho

  Phở Gà

 • £9.20

  11F. King Prawn Pho

  Phở Tôm

 • £9.20

  11G. Tofu And Mushrooms Pho

  Phở Chay

 • £9.20

  12A. Chicken Breast Bun Bo Hue

  Bún Gà Huế

 • £9.50

  12B. Beef - Pork Hock, Meat Balls Bun Hue

  Bún Bò Chân Giò Huế

 • £9.90

  King Prawn Bun Hue

  Bún Tôm Huế

 • £10.50

  Bun Hue Special

  Bún Huế Đặc Biệt

FRESH NOODLES

 • £10.90

  Grilled Pork Noodles

  Bún Chả Hà Nội

 • £9.20

  Grilled Chicken Noodles

  Bún Gà Hà Nội

 • £9.20

  Grilled Pork And Spring Rolls Noodles

  Bún Nem Nướng

 • £9.20

  Betel Leaves Pork Noodles

  Bún Chả Lá Lốt

 • £9.50

  Fried Beef Fresh Noodles

  Bún Bò Nam Bộ

 • £8.90

  Wok Fried Noodles Tofu

  Phở Xào Đậu Chay

 • £8.90

  Wok Fried Noodles Chicken

  Phở Xào Gà

 • £9.20

  Wok Fried Noodles Beef

  Phở Xào Bò

 • £9.50

  Wok Fried Noodles Prawn

  Phở Xào Tôm

RICE POTS

 • £10.50

  Rice Pots Tofu

  Cơm Niêu Chay

 • £10.90

  Rice Pots Pork

  Cơm Niêu Thịt

 • £10.90

  Rice Pots Chicken

  Cơm Niêu Gà

 • £11.20

  Rice Pots Beef

  Cơm Niêu Bò

 • £11.50

  Rice Pots King Prawn

  Cơm Niêu Tôm

 • £11.90

  Rice Pots Salmon

  Cơm Niêu Cá Hồi

 • £14.90

  Grilled Salmon - passion fruit sauce

  Cá hồi nướng với sốt hoa quả

 • £12.50

  Grilled duck - cashew nuts

  Vịt Nướng Hạt Điều

 • £9.90

  Vietnamese Curry Tofu

  Việt Nam Cà Ri Đậu Chay

 • £9.90

  Vietnamese Curry Chicken

  Việt Nam cà ri gà

 • £10.20

  Vietnamese Curry Beef

  Việt Nam cà ri bò

 • £10.50

  Vietnam Curry King Prawn

  Việt Nam cà ri tôm

 • £10.90

  Vietnam Curry Roast Chicken Breast

 • £12.50

  Vietnamese Curry Roast Duck

 • £12.90

  Vietnam Curry Grilled Salmon

 • £10.90

  Mango Sauce Roast Chicken

  Sốt Xoài Gà Nướng

 • £12.50

  Mango Sauce Roast Duck

  Sốt Xoài Vịt Nướng

 • £10.90

  Tamarind Sauce Roast Chicken

  Gà Nướng Sốt Me

 • £12.00

  Tamarind Sauce Roast Duck

  Vịt Nướng Sốt Me

 • £12.90

  Tamarind Sauce Grilled Salmon

  Cá Hồi Nướng Sốt Me

 • £12.50

  Tamarind Sauce Grilled King Prawn

  Tôm Nướng Sốt Me

 • £11.00

  Peanut Sauce Roast Chicken

  Gà Nướng Sốt Bơ Lạc

 • £12.50

  Peanut Sauce Roast Duck

  Vịt Nướng Sốt Bơ Lạc

DESSERT

 • £0.00

  Black Rice - Yogurt

  Sữa Chua Nếp Cẩm

 • £0.00

  Red Been - Yogurt

  Sữa Chua Đậu Đỏ

SOFT DRINKS

 • £2.50

  Coca - Cola

 • £2.50

  Diet Coke

 • £2.50

  Fanta

 • £2.50

  Sprite

 • £2.20

  Still Water

 • £2.20

  Sparkling Water

 • £2.90

  Ginger Ale

 • £0.00

  Tonic

 • £2.20

  Apple Juice

 • £2.20

  Passion Juice

 • £2.20

  Pineapple Juice

 • £2.20

  Orange Juice

LASSI & FRESH JUICES

 • £4.20

  Mango Lassi

 • £4.20

  Avocado Lassi

 • £4.20

  Apple & Orange

 • £4.20

  Orange & Carrot

 • £4.20

  Orange

MOCKTAIL

 • £3.90

  Home Made Lemonade

  Chanh Đá

 • £4.20

  Vietnamese Iced Tea

  Trà Chanh ( Hà Nội)

 • £4.20

  Iced Tamarind

  Me Đá

 • £4.20

  Fresh Passion Juice

  Chanh Dây

 • £4.50

  Fresh Cooler

 • £4.50

  Snow Lemon

  Chanh Tuyết

 • £4.50

  Snow Passion

  Chanh Dây Tuyết

COCKTAILS

 • £6.50

  Pornstar martini

  Vodka vanille syrup, passion juice, lemon

 • £6.90

  Pink Lady

  Gin, lemon, grenadine syrup, egg white

 • £7.20

  Xavana

  Bacadi white rum, tripple sec, lemon, malibu, cocot rum, pineapple juice, vanilla syrup, orange bitter

 • £6.90

  Blue Hawaiian

  Bacadi white rum, coconut milk, blue curacao syrup, pineapple juice, lemon juice

 • £7.50

  Tokyo Iced Tea

  Vodka, white rum, dark rum, tequila, gin, tripple sec, melon liqueur, lemon, sugar, lemon soda.

BEER

 • £4.20

  Ha Noi Beer

 • £4.20

  Sai Gon Beer

 • £3.90

  Tiger Beer

 • £3.20

  Buddweiser Beer

APERITIF

 • £5.90

  Aperol Spritz

  Aperol, Prosecco, Soda, Orange

 • £5.90

  Hugo

  Eder flower syrup, lemon, prosecco, soda & mint

 • £5.90

  Pomegranate Spritz

  Pomegrante, lemon, prosecco, tonic & mint

LONG DRINK

 • £6.50

  Gin Tonic

  Gin Tanqueray, fever tree, tonic, lemon

 • £6.50

  Moscow Mule

  Vodka Sminoff, Ginger Beer, Cucumber, Lemon & Mint

 • £6.50

  Black berry mojito

  Havana club rum, berry pulp soda, lemon, cane sugar & mint

WINE AND SPARKLING

 • £4.50

  Hardys Stamp Sauvigon Blanc 200ml

  Australia

 • £14.90

  Hardys Stamp Sauvigon Blanc Bottle

  Australia

 • £16.50

  Canti Pinot Grigio

  Italy

 • £19.50

  Luis Felipe Edwards Reserva Chardonay

  Chile

 • £4.50

  Espartero Rioja Rose 200ml

  Spain

 • £14.90

  Espartero Rioja Rose Bottle

  Spain